TTYD

« English »

cập nhật: 2023-04-24

ttyd là công cụ đơn giản để chia sẻ dòng lệnh qua web.’

Nó có thể dùng để chạy phần mềm TUI nhất định thay vì phơi bày màn đăng nhập vào toàn bộ máy tính của bạn. Trường hợp của chúng ta là dâng một trình XMPP khách lên web.

Cài đặt

Cách nhanh nhất và dễ nhất là cài ttyd từ kho của nhà phân phối. Trên Debian, việc này đơn giản là:


  apt install ttyd   

Tôi khuyến khích cài bản từ Debian Backports vì nó có nhiều tính năng hơn.

Chạy

Bạn có thể bắt đầu ttyd từ dòng lệnh ngay sau khi bạn cài xong:


  ttyd -p 7681 profanity   

Rồi trỏ trình duyệt về https://localhost:7681.

Bạn có thể chạy ttyd với nhiều lựa chọn hơn. Để xem tất cả, chạy:


  ttyd --help   
Thiết Lập

Chạy ttyd từ dòng lệnh tiếc là không đủ ổn định để dâng WebCC cho đại chúng dùng nên ta sẽ cần lưu cấu hình ta muốn vào một tệp. Cho là trình khách của chúng ta dùng sẽ là Profanity, hãy bắt đầu với bước tạo thư mục cấu hình cho webcc:


  mkdir -p /etc/webcc   

Để tiện truy cập, chúng ta có thể ghi thông tin trợ giúp của ttyd vào trong tệp cấu hình như sau:


  ttyd --help 2>&1 | sed -e 's/^/# /' | tee /etc/webcc/profanity.conf   

Rồi trong tệp này, thêm dòng này ở cuối:

  
  TTYD_OPTIONS="-d7 -i eth0 -p 7681 -m50 -O -b /muc profanity"   

Lưu ý là lựa chọn -i phía trên với eth0 sẽ khác cho tất cả mọi máy. Bạn có thể xem máy của bạn có gì với:


  ip link   

Bạn nên tham khảo tài liệu của ttyd để biết thêm chi tiết. Bạn có thể lôi hết cuốn bách khoa về máy với lệnh này:


  git clone https://github.com/tsl0922/ttyd.wiki.git   

Bạn có thể sửa đổi mã nguồn để thêm|bớt tính năng cho ttyd.

Các tệp vá nằm ở đây.

Nếu bạn muốn chia sẻ tệp vá của mình tại đây, hãy liên lạc: xmpp:webcc@hall.trung.fun?join

Tiếp ở chương sau, chúng ta sẽ dùng tệp cấu hình phía trên để chạy WebCC với hệ kích hoạt.

«« Trình Khách Dòng Lệnh

Hệ Kích Hoạt »»