Trình Khách Dòng Lệnh

« English »

cập nhật: 2023-04-24

Trình XMPP khách dòng lệnh mạnh vì chúng có thể dùng các công cụ thông dụng rong HĐH để làm những việc phi thường. Tuy nhiên việc này rất nguy hiểm khi chúng được kiểm soát bởi người lạ trên mạng. Vậy nên, bất kể bạn chọn ứng dụng nào, việc vá để giới hạn lệnh và tính năng có sẵn từ thượng nguồn là rất cần thiết để hệ thống của bạn có thể trường thọ.

Nếu bạn vẫn tìm ra cách để giết thể chứa hoặc lỗ hổng an ninh nào từ các bản vá công bố tại đây, vui lòng báo cho tôi biết.

Dưới đây là các trình khách sẵn có cho WebCC:

Nếu bạn muốn chia sẻ tệp vá của mình tại đây, hãy liên lạc: xmpp:webcc@hall.trung.fun?join

~*~